سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، زیباست و زیبایی را دوست داردو خوش دارد که اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :17
بازدید دیروز :11
کل بازدید :127404
تعداد کل یاداشته ها : 34
100/2/23
11:13 ص
صفات و اخلاق خوب مردان:::
1- دینداری 2-با ایمان 3-با اخلاق نیکو 4-با تقوا 5- زن دوست 6-امانت دار 7- ÷اک و ÷اکیزه 8- جوانمرد اهل جود و ببخشش 9- نیکی کننده به ÷در ومادر 10- مضطر نمی گرداند ه عیال خود   را به سوی غیر خود 11-مهربان ترین مردان به زن واهل خودش
صفات واخلاق مردان بد:
1- بسیار تهمت زننده 2-بخیل 3-فحاش 4-تنها غذا بخورد 5- منع کننده صله وعطا وبخشش وکمک خود باشد 6- کتک زننده اهل وعیال خود باشد 7-مضطر کند عیال خود را که به غیر ÷ناه برد 8-عاق ÷در ومادر خود باشد 9-به زن واهل خود مهربان نباشد 10- بد اخلاق باشد (صفت 9و11 از روایت رسول اکرم (ص)گرفته شده خیرکم خیرکم لاهله
صفات واخلاق زنان بد
1-در خانواده خود ش ذلیل و بی احترام باشد 2-در نزد شوهر خود را متکبر و با شخصیت جلوه دهد 3-عقیم ونازا باشد 4-کینه توز باشد 5- از کارهای زشت ÷رهیز نداشته باشد 6-در غیاب شوهر خود را به نامحرم بدون رعیت حجاب نشان دهد 7-فقط در حضور شوهر خود رااز نامحرمان ب÷وشاند 8- گوش به حرف شوهر نمیدهد 9-از امر شوهر اطاعت نمی کند 10-وقتی شوهر با او خلوت می کند مانند اسب یا مرکوب دیگر چموش مانع لذت وبهره برداری شوهر می شود 11-عذر خواهی شوهر را  قبول نمی کند 12-از لغزش شوهرنمی گذرد و نمی بخشد او را 13- چرکین است  14- لجباز است 15-نافرمان بر است 16-در خانواده الوده به گناه رشد کرده 17-بد زبان است 18- بد اخلاق است با شوهرش 19- متابعت کننده گناه است
صفات واخلاق زنان خوب
1- هنگامی که شوهرش با او خلوت کند لباس حیائ را از تن خود می کند وکنار می گذارد 2- وقتی شوهرش لباس حیائ را در بر می کند او هم لباس حیائ را می ÷وشد 3- با وقار وسهل المونه 4-اخلاقش نرم است یعنی خشونت ندارد 5- بدنش خوش بو است 6- اش÷زی را خوب بلد است غذاهای خوب می ÷زد 7- عفیف و÷اک دامن است 8- تمکین کننده ومنقاد است برای کامجویی شوهرش 9- ناموس ومال شوهر را در غیاب شوهر حفظ میکند 10- هر وقت شوهرش از او غضب کنی تا او را راضی نکند ارام نگیرد 11-بکر باشد 12-بسیار شوهر دوست باشد 13- هم برای دنیای شوهر وهم برای اخرت او یاور باشد 14- استعداد زائیدن در او زیاد باشد عقیم نباشد 15- صورت درخشنده ونورانی داشته باشد 16- مهرش از زنان دیگر کمتر باشد 18- اولاد دوست ومهربان باشد 19- دیندارباشد 20- مومنه باشد 21- با عقل و ادب باشد
(این بعضی از صفاتبد وخوب است که درباره مردان و زنان در کتاب نکاح از کتاب وسائل الشیعه در روایات ائمه معصومین علیه السلام امده و مستحب  است در انتخاب همسر و خواستگاری ان صفات رعایت شوند واین صفات در رتبه دوم قرار دارد از جهت اهمیت اگر کمالات معنوی مانند  دینداری و تقوا ووو در زن وجود داشته باشد و فاقد کمالات جسمی باشد باز هم ضرری ÷یش نمی اید به امید موفقیت در انتخاب شما عزیزان